nieuws

Woningtekort naar 290.000 woningen in 2020

Geen categorie

Het woningtekort neemt tot 2020 toe van 160.000 naar 290.000 woningen. De achterblijvende productie is de voornaamste reden van het groeiende tekort. Dit blijkt uit de nieuwe Primos prognose van onderzoeksbureau ABF Research. In de prognose wordt rekening gehouden met actuele demografische ontwikkelingen en recente woningbouwproductiecijfers.

Sinds het begin van de crisis in 2009 ligt de productie aanmerkelijk lager dan de jaren daarvoor. Doordat het aantal huishoudens blijft groeien, zal de druk op de woningmarkt verder toenemen. Dit is vooral in de Randstad merkbaar.

Na 2009 is het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen gedaald van 80.000 naar nog geen 60.000 per jaar. Oorzaken achter deze terugval zijn een verminderd consumentenvertrouwen, toegenomen werkloosheid, negatieve inkomensvooruitzichten van vooral starters op de woningmarkt en de aanscherping van de regels voor hypotheekverstrekking. Ondanks dat de koopmarkt eerste tekenen van herstel vertoont, is de verwachting van Rijk en bouwers dat ook de komende jaren niet meer dan 60.000 woningen zullen worden gebouwd. Rekening houdend met sloop en samenvoegingen van woningen neemt hierdoor de voorraad jaarlijks toe met ongeveer 40.000 tot 45.000.

Tegenover deze uitbreiding staat een groei van het aantal huishoudens van ongeveer 60.000 huishoudens. Deze groei is vooral afkomstig van de instroom van migranten uit (Oost-)Europese landen en de voortgaande individualisering. Van elke vijf extra huishoudens die er de komende jaren bijkomen, zijn er vier alleenstaand. De combinatie van meer huishoudens en minder productie zal resulteren in een toename van het tekort.

Het tekort aan woningen uitgedrukt als percentage van de voorraad zal hierdoor toenemen van een gangbaar percentage van 2 procent in 2012 naar ruim 4 procent in 2020. Regionaal kan de spanning extra oplopen, bijvoorbeeld in de regio’s Amsterdam en Utrecht waar de spanning uitkomt op 8 procent tot 10 procent.

Reageer op dit artikel