nieuws

Werving topfuncties Rijksvastgoedbedrijf begint

Geen categorie

De Algemene Bestuursdienst van de rijksoverheid werft een directeur-generaal en vier directeuren voor de top van het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf, dat per 1 juli 2014 begint. Dat meldt de Algemene Bestuursdienst in een persbericht.

Werving topfuncties Rijksvastgoedbedrijf begint

Het Rijksvastgoedbedrijf wordt gevormd uit de vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het bundelt de ervaring en expertise van de vastgoedprofessionals van deze onderdelen. Het Rijksvastgoedbedrijf wordt onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan het hoofd ervan staat een directeur-generaal. De vier hoofdfuncties worden elk aangestuurd door een directeur.

Met de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf wil het kabinet het effectief en efficiënt managen van vastgoed vanuit een rijksbrede integrale visie bevorderen. Op 1 juli 2014 moet de fusie tussen de vier onderdelen een feit zijn. Er ontstaat dan een organisatie van zo’n 2.000 fte die verantwoordelijk wordt voor de grootste (gebouwen)vastgoedportefeuille van Nederland, met een omvang van 15,4 miljoen m2 bruto vloeroppervlak en 78.000 hectare grond met een waarde van 15,5 miljard euro op de staatsbalans.

Reageer op dit artikel