nieuws

Huurkoopregeling alternatieve financiering woningen

Geen categorie

Het concept wetsvoorstel ‘Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening’ bevat een nieuwe regeling voor huurkoop (on)roerende zaken. Volgens Cornélie Arnouts, advocaat vastgoed bij Boekel De Nerée, is het een alternatieve financieringsmethode voor commercieel vastgoed en woningen.

In Vastgoedmarkt van oktober 2013, die vandaag verschijnt, stelt zij dat het concept-wetsvoorstel helaas onderbelicht is gebleven. Er is volgens haar een charmeoffensief nodig gezien de huidige radiostilte om de minister te bewegen het wetsvoorstel in te dienen. Zij rondt momenteel haar MRE-scriptie over huurkoop af aan de Amsterdam School of Real Estate.

Het concept wetsvoorstel ‘Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening’ met toelichting is al in oktober 2011 enkele weken ter consultatie gelegd, maar heeft niet of nauwelijks tot inspraakreacties geleid op het onderdeel huurkoop. Het is jammer vindt zij dat dit gedeelte van het concept wetsvoorstel aan de aandacht is ontsnapt, nu het (ook) een nieuwe c.q. alternatieve financieringsmethode kan zijn voor (commercieel) vastgoed of woningen. Ook voor beleggers of pensioenfondsen die hechten aan inflatiebestendige producten, is de nieuwe huurkoopregeling het onderzoeken waard.

Voor starters is het in de huidige markt vaak lastig hun woning te financieren, terwijl de behoefte daaraan onverminderd groot is. Voor die gevallen kan de nieuwe huurkoopregeling een uitkomst zijn, aldus Cornélie Arnouts.

Meer informatie in Vastgoedmarkt van oktober 2013, die vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel