nieuws

Crisis drukt kantoorkosten

Geen categorie

De crisis vertaalt zich in de Europese kantoorkosten. Dat blijkt uit de tweede Occupiers Cost Index (2013), meldt AOS Studley.

Crisis drukt kantoorkosten

De kantoorkosten dalen in Europa met gemiddeld 3 procent. Nederland kent de grootste kostendaling van Europa met 6 procent vergeleken met de index 2012. De daling van de kantoorkosten heeft volgens AOS Studley een positieve invloed op het internationale vestigingsklimaat van Nederland.

Landen als Portugal, Spanje, Hongarije en Zwitserland volgen Nederland en laten ook sterke dalingen zien. Noorwegen lost Zwitserland af als duurste kantorenland van Europa, met 18.604 euro per volledige arbeidsplaats per jaar. De top 3 wordt net als vorig jaar aangevuld met Zweden. Gemiddeld kost een kantoor in Europa 9.853 euro per jaar. Nederland behoort met 10.456 euro tot de Europese middenmoot, net boven Italië maar goedkoper dan België. Noorwegen en Turkije vormen de uitzondering in Europa en kennen een kostenstijging van respectievelijk 2 procent voor Noorwegen en 1 procent voor Turkije.

Deze benchmarks zijn afkomstig van de Europese Occupiers Cost Index (OCI) 2013. De index van de kantoorkosten per fte voor de belangrijkste Europese landen op basis van de nieuwe Europese Facilitaire norm EN 15221. De Occupiers Cost Index geeft inzicht in de internationale kostenverhoudingen van kantoren voor de Europese markt en wordt jaarlijks gepubliceerd. Niet alleen de vastgoedkosten zijn vergeleken maar de integrale kosten om een fte te laten werken: de kosten van gebouwen, facilitaire ondersteuning en ICT. De index is gebaseerd op data afkomstig van 3.400 gebouwen, meer dan 31 miljoen vierkante meter en ruim 1,45 miljoen fte en werd ontwikkeld door AOS Studley, Europees leverancier van huisvestingoplossingen voor eindgebruikers en huurders.

Reageer op dit artikel