nieuws

Corporaties maken half miljard euro over naar CFV

Geen categorie

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) haalt de komende weken ruim een half miljard euro aan saneringsheffing op bij de ruim 400 Nederlandse woningcorporaties. Vóór half november moet een bedrag van 508 miljoen euro naar het Saneringsfonds zijn overgemaakt dat het CFV beheert. Dat meldt het CFV op zijn website.

Corporaties maken half miljard euro over naar CFV

De heffing bedraagt 225 euro per zelfstandige woongelegenheid en 112,50 euro per onzelfstandige eenheid. Het Saneringsfonds is vorig jaar opgericht na het bijna-faillissement van de Haags-Rotterdamse corporatie Vestia. Collega-corporaties moesten 675 miljoen euro van de benodigde 2 miljard euro bijdragen aan de redding, werd besloten. Deze zomer kreeg Woningstichting Geertruidenberg 118 miljoen saneringssteun.

Deze week kwam daar de kleine woningcorporatie Veron uit Zevenberg bij. Veron krijgt een voorwaardelijke steunbijdrage van een half miljoen euro, maakte het CFV dinsdag bekend. Nadat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de kredietwaardigheid van Veron introk, diende Veron bij het CFV een verzoek in voor financieringssteun, omdat er een acuut betalingsprobleem dreigt. De steun van het CFV betreft een voorwaardelijke bijdrage aan Veron in de vorm van een contragarantie van CFV aan WSW.

Daarmee kan Veron bij WSW alsnog borging krijgen voor een lening waarmee Veron het ontstane liquiditeitstekort kan opheffen. Veron krijgt deze steun van het CFV onder de voorwaarde dat ze uiterlijk 15 november een saneringsplan indient. Het bezit van Veron bestaat uit slechts 174 wooneenheden.

Reageer op dit artikel