nieuws

Achttien organisaties vragen bouw te stimuleren

Geen categorie

De bouw kan de economie snel uit de crisis trekken. Maar daarvoor heeft de sector wel een steuntje in de rug nodig. In een petitie pleiten achttien maatschappelijke organisaties ervoor de woning(nieuw)bouw te stimuleren, de Nederlandse Hypotheekinstelling daadwerkelijk op te richten en de verhuurdersheffing te koppelen aan de investeringen in woningen en buurten.

De organisaties die bij elkaar 150.000 bedrijven en meer dan 500.000 werknemers vertegenwoordigen, hebben de petitie gisteren overhandigd aan de Eerste Kamer. Naast bouwers, ontwikkelaars en corporaties gaat het ook om hoveniers, detaillisten, binnenvaartschippers, de (bouw)industrie en de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen.

Volgens de achttien organisaties kan de woning(nieuw)bouw de economie en de werkgelegenheid belangrijk aanjagen. Vooral de werkgelegenheid heeft baat bij een goed draaiende woning(nieuw)bouw. Niet alleen in de bouw, maar ook in de toeleverende industrie, bij afnemers, transport en detailhandel. Maar naar verwachting zakt de woningproductie volgend jaar onder de 30.000 nieuwe huur- en koopwoningen, terwijl vóór de crisis jaarlijks nog aantallen van ruim 80.000 nieuwe woningen normaal waren.

Maatregelen als de BTW-verlaging naar 6 procent hebben effect op onderhoud, verbouw en renovatie van bestaande woningen en op het werk van hoveniers. Maar daarmee is het kabinet volgens de organisaties voorbij gegaan aan de mogelijkheden die de woning(nieuw)bouw biedt als het gaat om de transformatie en vernieuwing van stedelijke gebieden. Bovendien komt er met zulke maatregelen geld vrij dat nu vastzit in stenen en terreinen, aldus de ondertekenaars van de petitie.

> Nieuwsstelling

Reageer op dit artikel