nieuws

woz-waarde wordt actueler

Geen categorie

Vanaf 1 januari 2008 zal de periode tussen het vaststellen van een WOZ-waarde van een onroerende zaak en gebruik van die waarde worden ingekort naar een jaar.

Die periode is op dit moment nog twee jaren. Dat meldt het ministerie van Financiën. In de wet was hiervoor al een bepaling opgenomen, maar nog niet in werking getreden. Bij Koninklijk Besluit treedt deze bepaling nu per 1 januari 2008 in werking.De overheidsinstanties die de WOZ-waarde gebruiken (gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst) zullen dus in het jaar 2008 uitgaan van de waarde per waardepeildatum 1 januari 2007. Nu is dit nog zo, dat voor het jaar 2007 de WOZ-waarde per 1 januari 2005 wordt gebruikt. De verwachting is dat deze laatste stap om de waarde van onroerende zaken actueler te maken, zal leiden tot een vermindering van het aantal bezwaar- en beroepschriften. Eerder heeft het kabinet al besloten dat gemeenten vanaf 1 januari 2007 de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks gaan waarderen.

Reageer op dit artikel