nieuws

woonbondadvocaat laakt huurverhogingen van dekker

Geen categorie

Woonbondadvocaat Schouten heeft minister Dekker (VROM) met klem verzocht een gemotiveerd antwoord te geven op de vraag waarom zij denkt dat het mogelijk is huurders niet alleen per 1 juli, maar ook per 1 januari een huurverhoging aan te zeggen.

De Woonbond wil dat antwoord hebben voordat Dekker overgaat tot ‘het nemen van uitvoeringsmaatregelen en/of hetin procedure brengen van nadere regelgeving’. In zijn brief van 29 maart, houdt Schouten minister Dekker voor, dat het Burgerlijk Wetboek op dit punt klip en klaar is: de huurprijs kan op verzoek van de verhuurder slechts éénmaal per 12 maanden worden verhoogd. De wet laat op dit punt geen ruimte voor het maken van een uitzondering indien de verhuurder in één aanzegging tot huurverhoging meerdere verhogingen aankondigt.Schouten stelt dat de door Dekker voorgestane mogelijkheid voor verhuurders om per 1 januari 2007 een tweede extra huurverhoging door te voeren, in strijd is met de wet. Hij wijst er verder op dat invoering van deze mogelijkheid onherroepelijk leidt tot extra verwarring onder huurders en verhuurders en vrijwel zeker ook tot het voeren van vele procedures bij huurcommissies en rechtbanken (sectoren kanton).Het voorstel van Dekker om de huren tweemaal binnen het jaar te verhogen treft zo’n 600.000 huurders in een woning met een hoge WOZ-waarde. Deze woningen komen op 1 januari 2007 in een overgangsgebied terecht, omdat Dekker ze op termijn wil liberaliseren. Vanaf dat moment is voor deze woningen een hogere huurstijging mogelijk.Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, laat zich op dit moment informeren over de uitvoeringstechnische en juridische gevolgen van het voorstel van Dekker. Aedes wijst er in een eerste reactie op, dat de late besluitvorming hoe dan ook veel uitvoeringsproblemen oplevert. Aedes vindt dit onacceptabel.

Reageer op dit artikel