nieuws

Woningmarkt, rijkshuisvesting en PPS speerpunten voor VROM

Geen categorie

Keuzevrijheid op de woningmarkt en het rijkshuisvestingsstelsel optimaliseren zijn speerpunten in de begroting van VROM voor 2005.

Voor PPS-plannen in de Zuidas heeft het Rijk 334 miljoen euro in de begroting gereserveerd.VROM werkt aan voorwaarden scheppen voor publiek-private samenwerking (PPS). Zo onderzoekt het ministerie met de gemeente Amsterdam of een gezamenlijk bedrijf voor de ontwikkeling van de Zuidas kan worden opgericht. Het samenwerkingsverband onderzoekt de haalbaarheid van het dokmodel, waarbij de infrastructuur ondergronds komt te liggen. BR> Om meer keuzevrijheid op de woningmarkt te bewerkstelligen, zijn volgens VROM niet alleen investeringen in nieuwbouw noodzakelijk, maar ook investeringen in de bestaande voorraad. Er komt gefaseerd meer ruimte in het huurbeleid, maar die wordt gekoppeld aan de investeringen van verhuurders in nieuwbouw en een bijdrage van hen aan de huursubsidie. In 2008 bepaalt VROM of dit voldoende gebeurt.Begin 2005 stuurt de minister de Tweede Kamer een kader voor een nieuwe Huisvestingswet, waarmee gemeenten woningen aan specifieke groepen, als starters, kunnen toewijzen.De Wet Bevordering Eigen Woningbezit – met daarin de koopsubsidie – wordt dit najaar geëvalueerd. Over het functioneren van het rijkshuisvestingsstelsel neemt het kabinet dit najaar een standpunt in.De uitvoering van de (huur)subsidies wordt op een grotere afstand geplaatst. De uitvoeringsorganen krijgen daarmee de ruimte om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te optimaliseren, aldus VROM.     

Reageer op dit artikel