nieuws

winsemius reikt zilveren woonladder uit

Geen categorie

Minister Pieter Winsemius van VROM reikt op 14 december tijdens het slotcongres Geef opvang de ruimte in Theater en Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn de Zilveren Woonladder uit.

Deze prijs gaat naar een instantie met een vernieuwend initiatief voor de huisvesting van kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen. Voor 2006 is het thema: Hoe realiseer je draagvlak bij omwonenden? De zilveren woonladder is een gezamenlijk initiatief van de ministers van VROM en VWS. Tijdens het slotcongres wordt ook de aanmoedigingsprijs Take Off uitgereikt. Deze prijs gaat naar een corporatie die zich sterk heeft gemaakt om (zwerf)jongeren niet alleen aan een huis, maar ook aan het werk te helpen. Het gaat om werkervaringstrajecten bij de corporatie zelf of via de betreffende corporatie. De jongere krijgt een personal coach die woonbegeleiding verzorgt en contactpersoon is voor de samenwerkende instanties. De prijs wordt uitgereikt door vertegenwoordigers van Geef opvang de ruimte en Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN).Na drie jaar intensieve samenwerking blikken de partners Aedes, Federatie Opvang en de SEV in het slotcongres terug. Wat is er bereikt om de stagnatie in de maatschappelijke opvang te doorbreken? Welke lessen zijn er te trekken uit de tientallen regionale pilots en andere initiatieven? Naast een terugblik ook een vooruitblik: corporatieland en de maatschappelijke opvang gaan zich inzetten om kwetsbare groepen weer aan het werk te krijgen. Hoe activeer je kwetsbare groepen en welke lokale partners zijn daarvoor nodig?

Reageer op dit artikel