nieuws

wereldhave voor belgische raadkamer

Geen categorie

Wereldhave Belgium, dat deel uitmaakt van het Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfonds Wereldhave, heeft bekendgemaakt voor de Raadkamer te moeten verschijnen voor de strafrechterlijke betwisting over de verkoop van een kasgeldvennootschap in 1993.

De Raadkamer zal op 20 februari 2007 beslissen over een eventuele doorverwijzing naar de rechtbank, aldus Wereldhave na beurs. Wereldhave Belgium is van mening dat haar niets te verwijten valt. De Belgische procureur vordert de liquidatie van Wereldhave Belgium; een beroepsverbod voor verschillende functionarissen, inclusief de gedelegeerd bestuurders van Wereldhave, Gijs Verweij (CEO) en ex-bestuurder René Annaert; en de verbeurdverklaring van het winkelcentrum Belle-Ile in Luik. De waarde van Belle-Ile per 30 september 2006 bedraagt 119,7 miljoen euro.De betrokken kasgeldvennootschap ontstond in 1993 uit een ontbinding en splitsing van de bestaande vennootschap MLO LTD NV in Seceurimmo NV en MLO NV, oftewel het latere Wereldhave Belgium NV. Deze laatste werd later door een fusie overgenomen door de Comm. VA Wereldhave Belgium. De fiscale administratie heeft de neutraliteit van de splitsing niet aanvaard en heeft daarom een bijkomende aanslag in de vennootschapsbelasting en roerende voorheffing gevestigd. Hierop volgde een strafrechterlijke klacht, die nu wordt behandeld, aldus Wereldhave. ‘Alleen het bedrag van de betwiste belastingaanslagen wordt gewaarborgd door de Nederlandse vennootschap Wereldhave’, aldus het bedrijf in een toelichting.

Reageer op dit artikel