nieuws

weinig belangstelling voor seniorenstad

Geen categorie

Er zijn nog niet veel ouderen die in een seniorenstad willen wonen.

Nederland lijkt nog niet rijp voor een Amerikaanse senior community. ‘Het lijkt eerder dat een klein gat in de markt zal moeten worden gezocht om de seniorenstad werkelijkheid te maken.’ Die conclusie trekt WoonQuest, het marktonderzoeksbureau van de Nederlandse woningcorporaties, op basis van onderzoek onder 5.500 55-plussers. Vorige week werd bekend dat een groep projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties, verenigd in de Initiatiefgroep Seniorenstad, onderhandelt met verschillende gemeenten en provincies over de bouw van speciale woonkernen voor senioren. Seniorenstad een eigenzinnig dorp is een initiatief van Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten, BAM Vastgoed, Heijmans Vastgoed, ING Real Estate Investment Management, Woningstichting Rochdale/AWV en TCN Property Projects. Volgens de initiatiefnemers is er een potentieel van bijna 4 miljoen mensen. Uit het onderzoek van WoonQuest blijkt echter dat ‘slechts’ eenderde van alle 55-plussers belangstelling heeft voor het wonen in een wijk of stad met voornamelijk leeftijdsgenoten. Een even groot deel van deze groep wil juist graag in een buurt wonen met een gemengde samenstelling. Van de 65-plussers wil 40 procent wonen in een wijk met een uniforme leeftijdssamenstelling. Ouderen vinden het belangrijker dat de cultuur en het gedrag van buurtgenoten overeenkomt met dat van henzelf. Bijna 50 procent van alle 55-plussers wil graag wonen tussen mensen met eenzelfde cultuur en vergelijkbaar gedrag. Bij de 65-plussers ligt dit percentage nog iets hoger. Het aantal senioren dat een buurt wenst als de seniorenstad, zal dus beperkt zijn, concludeert WoonQuest.

Reageer op dit artikel