nieuws

Weinig aandacht voor Aedes-code in jaarverslag corporatie

Geen categorie

Corporaties leggen in zeer beperkte mate verantwoording af in hun jaarverslag over het naleven van de Aedes-code.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Raeflex stichting visitatie woningcorporaties en advies- en onderzoeksbureau Atrivé aan de vooravond van de introductie van de nieuwe Aedes-code door drie accountancystudenten van de Fontys Hogeschool in Eindhoven lieten uitvoeren.Aedes introduceerde de Aedes-code in maart 2002. Corporaties onderschrijven door hun lidmaatschap van Aedes automatisch deze code. Van het onderdeel ‘taken, werkwijze en prestaties’ uit de Aedes-code benoemen de onderzochte corporaties 60 procent van de items in hun jaarverslag. Van het onderdeel ‘dialoog en transparantie’ is 40 procent terug te vinden in het jaarverslag. Het onderdeel ‘transparant en efficiënt bestuur’ is voor 30 procent terug te vinden. Als laatste onderdeel is in de code opgenomen dat leden ten minste eenmaal per jaar toetsen of men conform de code handelt. In geen van de onderzochte jaarverslagen wordt hier aandacht aan besteed. Opvallend is dat middelgrote corporaties (tussen de 4000 en 8000 woningen) het best scoren. Zij leggen over meer onderdelen van de Aedes-code verantwoording af in hun jaarverslag dan hun kleinere of grotere vakbroeders.Raeflex en Atrivé doen de aanbeveling om nader te onderzoeken waarom corporaties in hun jaarverslag geen verantwoording afleggen over het naleven van de Aedes-code. In het kader van verdergaande zelfregulering zal de code volgens de onderzoekers steeds belangrijker worden.    

Reageer op dit artikel