nieuws

vvp-congres over vastgoed-cv’s

Geen categorie

De Vereniging Vastgoed Participanten (VVP) organiseert op 3 november in Utrecht een congres over de markt van vastgoed-CV’s, maatschappen en obligaties.

Sprekers zullen onder meer zijn: Cor van Zadelhoff, oprichter van DTZ Zadelhoff, Theodor Kockelkoren, directeur van AFM, Jaap Wolters, directeur van MPC Capital en Willie Ambergen, fiscaal jurist bij CMS Derks Star Busmann. De VVP behartigt de belangen van beleggers in collectieve vastgoedconstructies. De vereniging tracht nieuwe aanbiedingen in de markt kritisch te toetsen op redelijkheid en doorzichtigheid en volgt lopende beleggingsvehikels.De VVP meldt in haar eerste nieuwsbrief ‘vraagtekens te zetten bij de opzet van sommige fondsen’. ‘Soms wordt al te makkelijk een CV of maatschap opgezet. Deze sector is soms het afvoerputje van de vastgoedmarkt. Bovendien zijn er aanwijzingen van voor het bestaan van een verhoogd integriteitsrisico in de markt van vastgoed-CV’s. Daarbij kan worden gedacht aan belangenconflicten bij de beheerder, dubieuze transacties tussen de oprichters van CV’s en eigenaren van vastgoedobjecten en het bewust hanteren van onbetrouwbare waarderingen. Tot slot staat slechts een deel van de markt van vastgoed-CV’s onder toezicht. Er is momenteel geen enkele toezicht door de markt zelf’, aldus de VVP.De vereniging is positief over de nieuwe wetgeving, zoals de herziene Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet financiële dienstverlening en de Prospectusrichtlijn. Medeoprichter Dion Bartel is bovendien blij met de aanstaande oprichting van de onafhankelijke Stichting Transparantie Vastgoedfondsen.

Reageer op dit artikel