nieuws

VROM: woningbouw leeft komende jaren op

Geen categorie

Als het VROM-beleid om de woningbouwproductie te vergroten maximaal effect heeft, stijgt de komende jaren het aantal woningen dat wordt opgeleverd van 75.

00 in 2005 tot 91.000 in 2009. Dit staat in de Bouwprognoses 2004-2009 van het ministerie van VROM die minister Dekker naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.Door de afspraken met de verhuurders over een ruimer huurbeleid zal een groeiend deel van de huizen bestaan uit huurwoningen. Deze aantallen sporen met die van de voorlopige woningbouwafspraken met de twintig stedelijke regio’s.Voor het lopende en volgende jaar zijn de cijfers uit de Bouwprognoses gebaseerd op het aantal tot nu toe verleende bouwvergunningen en op de Macro Economische Verkenningen van het CPB. Naar verwachting worden dit jaar 70.000 vergunningen verleend en volgend jaar 75.000. Het aantal gereedgekomen woningen wordt voor dit jaar geschat op 69.000 en voor volgend jaar op 75.000.De productiewaarde van de gehele woningbouw bedroeg in 2003 16 miljard euro. Dit was een daling van 3,7 procent vergeleken met 2002. Voor 2004 wordt een stijging verwacht van 2,5 procent en daarna voor 2005 een sprong van 8,5 procent. Naar verwachting is dan de conjuncturele tegenwind achter de rug. Volgens het CPB is de toename van de investeringen in woningen de enige binnenlandse bestedingscomponent die bijdraagt aan de economische groei.     

Reageer op dit artikel