nieuws

VROM wil minder regels voor bouwprojecten

Geen categorie

Minister Dekker en staatssecretaris Van Geel (VROM) willen het makkelijker, sneller en goedkoper maken om in Nederland (bouw)projecten te realiseren.

De bewindslieden schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer.Zij vinden een brede aanpak nodig; van het schrappen en verbeteren van (milieu)regels, het stroomlijnen van wettelijke procedures en het beter benutten van bestaande instrumenten tot het veel meer gebruik maken van ICT-toepassingen. Zij zien het project ‘herijking VROM-regelgeving’ daarom meer als een modernisering om knelpunten weg te nemen en administratieve lasten te verlichten. Het afgelopen jaar is al een aantal VROM-regels op grond van de Wet milieubeheer ingetrokken.     

Reageer op dit artikel