nieuws

VROM wil eigen woningen voor lage inkomens anders stimuleren

Geen categorie

Minister Dekker van VROM gaat het eigen woningbezit voor lage inkomens anders stimuleren.

Een van de voorstellen van de minister is de Wet bevordering eigen woningbezit in te trekken. De zogenoemde koopsubsidie die op basis van deze wet wordt gegeven aan mensen met een laag inkomen die een woning willen kopen, blijkt uit een evaluatie niet goed te werken. Tussen januari 2001 en 1 juli 2004 hebben slechts 649 huishoudens een koopsubsidie gekregen. Dit wordt mede veroorzaakt door het geringe aanbod woningen binnen de koopprijsgrenzen. Er is geen uitzicht op daadwerkelijke verbetering in het functioneren van de regeling.In lijn met het beleid van het kabinet om de regelgeving te verminderen, ligt de nadruk bij de toekomstige stimulering van het eigen woningbezit niet op regels van het Rijk. De minister kiest voor ruimte voor initiatieven van andere partijen.Na het verschijnen van een advies van de VROM-raad over dit onderwerp, gaat de minister precies aangeven hoe zij het eigen woningbezit voor lage inkomens zal blijven stimuleren. Zij denkt onder meer aan versterking van de Nationale Hypotheekgarantie en de speciale startersleningen die gemeenten via de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) afgeven. Minister Dekker ziet verder een grotere rol voor corporaties bij de verkoop van huurwoningen met korting. Overigens sluit de minister een nieuwe rijksbrede generieke regeling niet uit.     

Reageer op dit artikel