nieuws

vrom-raad wil meer daadkracht

Geen categorie

Plannen komen nog steeds niet of laat ten uitvoer.

Wat er wel wordt gerealiseerd heeft vaak niet de gewenste kwaliteit. De minister van VROM heeft hard gewerkt aan nieuw beleid, nieuw instrumentarium en een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden om deze problemen het hoofd te bieden. Velen maken zich desondanks zorgen en richten hun pijlen op het nieuwe beleid. De VROM-raad deelt deze zorgen, maar vindt het nu niet zinvol om het beleid nogmaals ter discussie te stellen. Met de vaststelling van de Nota Ruimte op 17 januari in de Eerste Kamer is de beleidsronde achter de rug. De raad richt zijn pijlen liever op de volgende ronde, die van de uitvoering. De minister moet nu haar slag slaan. Dit is strekking van de aanbevelingen in het VROM-raad advies Ruimte geven, ruimte nemen; voorstellen voor verbetering van de uitvoering van het ruimtelijk beleid, dat gisteren is aangeboden aan minister Dekker.

Reageer op dit artikel