nieuws

vrom positief over prestaties corporaties

Geen categorie

Corporaties presteren goed op het gebied van wonen en zorg en bij het huisvesten van dak- en thuislozen.

De bouwproductie verloopt in veel gevallen voorspoedig. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Prestaties in Beeld van bureau Berenschot. Het bureau onderzocht in opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties de individuele toezichtsbrieven van het ministerie van VROM aan alle corporaties. VROM stuurt jaarlijks in december brieven naar alle corporaties met een overzicht van hun prestaties. Het ministerie is duidelijk positief over de prestaties van corporaties. Over projecten op het gebied van wonen en zorg, schrijft minister Dekker bij 95 procent van de corporaties: ‘Ik wil mijn waardering uitspreken voor uw inspanningen’. De huisvesting van dak- en thuislozen wordt door 77 procent van de corporaties voortvarend opgepakt. Dit zijn vrijwel alle corporaties die hiermee te maken hebben: vanwege hun werkgebied in kleine kernen is de vraag voor opvang van daklozen voor 19 procent van de corporaties niet of nauwelijks aan de orde. De bouwproductie van corporaties zit duidelijk in de lift. Voor de inspanningen in nieuwbouw en stedelijke vernieuwing beoordeelt VROM de 97 corporaties die werken in de 31 grootste gemeenten. Daarvan blijkt de helft goed te presteren. Er zijn ook aandachtspunten: ruim eenderde van de corporaties presteert naar het oordeel van het ministerie matig. VROM lijkt zich te realiseren dat vertragingen in de bouwproductie lang niet altijd op het conto van corporaties te schrijven zijn. Bij deze corporaties, die vaak druk bezig zijn met de planvorming, schrijft de minister dat ze vertrouwt dat het in orde komt. Bij acht corporaties geeft de minister aan, dat er op het gebied van de bouwproductie onvoldoende wordt gepresteerd. Een aantal corporaties verstrekt leningen die niet binnen de kaders van de wet- en regelgeving vallen. Daarbij gaat het vooral om kleine bedragen of oude gevallen.

Reageer op dit artikel