nieuws

vrom biedt woongegevens digitaal aan

Geen categorie

Met de deelsite Info Wonen biedt het ministerie van VROM via de digitale weg actuele gegevens aan over het thema wonen.

Zo worden ontwikkelingen in de woningvoorraad en de toekomstige behoefte aan woningen in staatjes en grafieken weergegeven. Verder is er informatie over onderzoeken naar wonen, betaalbaarheid en de leefbaarheid van wijken op de deelsite geplaatst. Beleidsmakers en andere deskundigen op het gebied van wonen kunnen deze gegevens gebruiken voor bedrijfsvoering en onderzoeken. Het ministerie wil met Info Wonen de kennis die het ministerie heeft, beschikbaar stellen aan alle partijen. Hierdoor kunnen zij met dezelfde begripsdefinities, feiten en cijfers werken.

Reageer op dit artikel