nieuws

vrom begint ‘ondergrondse’ gebiedspilot

Geen categorie

Het ministerie van VROM is met de gemeenten Arnhem, Rotterdam, Utrecht en Enschede de gebiedspilot Ruimtelijke Ordening Ondergronds (ROO) begonnen.

Aanleiding is de toenemende druk op de bovengrondse ruimte waardoor naar verwachting het ruimtegebruik in de ondergrond verder zal toenemen. Met de vier gemeenten zijn afspraken gemaakt over ondersteuning door VROM onder meer voor onderzoek en activiteiten. Uiteindelijk moet naast de vier pilotgemeenten ook de rest van Nederland profiteren van de pilot naar meervoudig (ondergronds) ruimtegebruik. De pilot loopt tot medio 2007.

Reageer op dit artikel