nieuws

vng tegen ouderenregeling recreatiewoningen

Geen categorie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen de door minister Dekker (VROM) voorgestelde regeling voor een ruimere toepassing van het gedogen van onrechtmatige (permanente) bewoning van recreatiewoningen voor ouderen.

Dat heeft zij mede namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens de VNG hebben gemeenten grote voortgang geboekt bij de aanpak van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Uit een onderzoek van de VROM-inspectie blijkt dat slechts 3 procent van de gemeenten waar recreatiewoningen staan, nog geen beleid heeft vastgesteld. De ouderenregeling zou moeten gelden in gemeenten waar niet aantoonbaar helder en consequent is gehandhaafd. In deze gemeenten blijkt door allerlei omstandigheden de besluitvorming hierover te zijn vertraagd. Een aparte ouderenregeling voor zo’n kleine groep gemeenten heeft dus betrekkelijk weinig betekenis en staat op gespannen voet met de doelstelling van het kabinet de regeldruk te verminderen, vindt de VNG. De ouderenregeling staat verder haaks op het uitgangspunt dat ouderen zoveel mogelijk moeten worden gehuisvest in aanpasbare woningen, dichtbij de voorzieningen. Recreatiewoningen liggen meestal niet dichtbij de voorzieningen, maar achteraf in het buitengebied of in het bos. Daarnaast zullen volgens de VNG de financiële lasten van gemeenten gaan toenemen, omdat bewoners met een gedoogbeschikking een toenemend beroep zullen doen op voorzieningen als Wvg-aanpassingen en gehandicaptenvervoer.

Reageer op dit artikel