nieuws

vijf aanbieders vastgoedfondsen bereid tot aansluiting bij stv

Geen categorie

)Vijf aanbieders van besloten vastgoedfondsen, die alle gelieerd zijn aan een financieel concern, overwegen zich onder bepaalde voorwaarden aan te sluiten bij de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (Stv).

Dit hebben zij vorige week aan de Stv laten weten in een gezamenlijke brief. De brief is een gezamenlijke reactie op de documentatie die Stv onlangs onder marktpartijen heeft verspreid. De vijf partijen zijn Bouwfonds Asset Management, FGH Asset Management, Fortis MeesPierson, ING Real Estate Investment Management en Staalbankiers. Voorop staat dat de vijf het belang van de Stv onderschrijven en dat zij hun positieve intentie uitspreken om mee te werken. De brief bevat verder een reeks aanbevelingen tot aanscherping van de zelfregulering zoals de Stv heeft voorgesteld. Enkele van die aanbevelingen achten de vijf zo belangrijk dat zij het overnemen daarvan als voorwaarde stellen voor de ondertekening van de Stv-gedragscode. Deze aanbevelingen hebben onder andere betrekking op:- de vereiste inhoud van het prospectus;- aanscherping van de gedragscode;- de kwaliteit van het fondsbeheer en administratieve organisatie;- de onafhankelijkheid van het Stv-bestuur.De overige aanbevelingen hebben o.a. betrekking op een geschillenregeling, de inhoud prospectus, het intern toezicht en de interne klachtenprocedure. Elk van de vijf partijen zal overigens te allen tijde zelfstandig een afweging maken om zich aan te sluiten bij de Stv.

Reageer op dit artikel