nieuws

Vertraging woningbouw door bezuiniging bodemsanering

Geen categorie

Door de bezuinigingen op het budget voor bodemsanering lopen ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en herstructurering van oude bedrijventerreinen vertraging op.

Volgens de provinciale koepelorgaan IPO valt het budget voor bodemsanering niet alleen lager uit, maar ligt het overgrote deel ook nog eens vast. Daarbovenop volgt nu een extra bezuiniging van 3 procent. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor VROM trekt het IPO hierover aan de bel. Volgens het IPO is de voorgenomen doelstelling van een schone bodem in 2030 nu niet meer haalbaar. Zo is er, buiten de prioriteiten van VROM, geen ruimte voor nieuwe saneringen. Hier ontstaan problemen in situaties waar provincies al wel afspraken hebben gemaakt over de besteding van het investeringsbudget voor het landelijk gebied. Datzelfde geldt voor de herstructurering van oude bedrijventerreinen waarbij ook andere financieringen dan uit het saneringsbudget van VROM, nu niet kunnen worden ingezet. Zelfs lopende saneringsoperaties buiten de VROM-prioriteiten moeten eventueel worden stop gezet, vreest het IPO. Het IPO roept de Kamer daarom op verantwoordelijk staatssecretaris Van Geel te vragen de bezuinigingen ongedaan te maken.     

Reageer op dit artikel