nieuws

Vergrijzend Europa blijft kantorenmarkt beïnvloeden

Geen categorie

De vergrijzing zal tot 2050 een zwaar stempel drukken op de Europese vastgoedmarkten: van groeimarkten worden het vervangingsmarkten.

Dit proces is nu al zichtbaar op de kantorenmarkt. De huidige crisis in de Europese kantorensector heeft waarschijnlijk dan ook een meer permanent karakter dan menigeen denkt.Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoeksrapport Demographic Contraction and European Property Markets: Consequences for the Demand for Office, Retail and Residential. Het onderzoek is verricht door Dirk Brounen (Rotterdam School of Management) en Piet Eichholtz (Universiteit van Maastricht) in opdracht van de Europese brancheorganisatie voor beursgenoteerd vastgoed European Public Real Estate Association (Epra). Volgens Brounen laten beleggers en projectontwikkelaars zich bij hun investeringsbeslissingen op de kantorenmarkt te veel leiden door kortetermijnsignalen zoals rentestanden en bouwkosten. ‘In het verleden was dat prima, omdat de beroepsbevolking toch structureel groeide, maar dat slaat nu om in krimp. De demografische ontwikkeling moet dan ook een zwaarwegende factor worden bij het kiezen van vastgoedsectoren en de landen waarin men wenst te investeren.’ De beroepsbevolking van Duitsland en Italië bereikte in 1995 haar grootste omvang en daalt al een aantal jaren. Nederland, Frankrijk en Spanje bereiken volgend jaar hun piek. Volgens de demografische ramingen tot 2050 pakt de teruggang van de beroepsbevolking ronduit dramatisch uit voor Spanje (-41,1 procent), Italië (-34,3 procent) en Duitsland (-27,9 procent). Vergeleken daarmee valt de teruggang in Nederland (-13,8 procent) nog te overzien. De beide onderzoekers zijn het meest pessimistisch over de kantorenmarkt. ‘Er is al op een vrij breed front sprake van een krimpende beroepsbevolking in Europa’, aldus Nouwen. ‘Dat heeft nu al zijn weerslag op het benodigde aantal kantoormeters. En dat wordt alleen maar erger.’ Het is volgens de rapporteurs een illusie dat de huidige crisis weer overwaait. Voor de winkel- en woningmarkten is het lang niet allemaal kommer en kwel. Het goede nieuws voor de winkelmarkt is dat de totale bevolking ondanks de krimpende beroepsbevolking nog lange tijd zal groeien. Bovendien zal de leeftijdsgroep 65-75 jaar – de ‘big spenders’ – sterk in omvang toenemen, waardoor de consumentenbestedingen ook op peil blijven. Positief voor de woningmarkt vormt de voorspelde groei van het aantal huishoudens. ‘Levensduurbestendige woningen, lees appartementen, hebben een gouden toekomst, verzekert Brounen.    

Reageer op dit artikel