nieuws

veerman wijst 1,1 miljoen hectare natuur aan

Geen categorie

Minister Veerman gaat 162 natuurgebieden aanwijzen als Natura 2000-gebieden.

Met deze aanwijzing is ruim 1,1 miljoen hectare bijzondere natte en droge natuur beschermd. Binnen deze gebieden geldt dan de verplichting om de natuurwaarde te beschermen door economische en ruimtelijke plannen hieraan te toetsen. Met het aanwijzen van een gebied gaan de gebieden niet op slot, maar het betekent wél dat een gedegen afweging moet plaatsvinden voordat activiteiten worden toegelaten. Voor plannen, projecten en handelingen, die schadelijk kunnen zijn voor de natuur, moet een vergunning worden aangevraagd bij de provincie of de minister Van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Om de regelgeving te vereenvoudigen, worden overlappende Vogel- en Habitatrichtlijngebieden samengevoegd tot Natura 2000-gebieden.

Reageer op dit artikel