nieuws

veel fouten in overgang huursubsidie-huurtoeslag

Geen categorie

Het ministerie van VROM heeft flinke steken laten vallen bij de afbouw van de verstrekking van huursubsidie.

En de Belastingdienst is bij de toekenning van de huur- en zorgtoeslag in gebreke gebleven. Daardoor zijn veel kwetsbare mensen in grote financiële problemen geraakt. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, naar aanleiding van twee onderzoeken. Hij pleit voor meer aandacht voor de positie van de burger bij grote stelselwijzingen. Op 1 januari 2006 trad nieuwe wetgeving op het terrein van de huur- en zorgtoeslag in werking. Vanaf dat moment werd huursubsidie, huurtoeslag. De verantwoordelijkheid werd door het ministerie van VROM overgedragen aan de Belastingdienst. De Nationale ombudsman kreeg in 2005 steeds meer klachten over de trage behandeling van bezwaarschriften en brieven over huursubsidie door het ministerie van VROM. Dat was ook in 2006 nog het geval. Daarnaast klaagden heel veel mensen over de verstrekking van huur-en zorgtoeslag door de Belastingdienst.

Reageer op dit artikel