nieuws

Vastgoedbeleggingen kernactiviteit voor pensioenfondsen

Geen categorie

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) is opgelucht en tevreden dat er geen wet- en regelgeving komt waarin de kern- en nevenactiviteiten van pensioenfondsen worden vastgelegd.

Vastgoedbeleggingen door pensioenfondsen dreigden door het rapport Staatsen allerlei beperkingen te krijgen opgelegd. Zo zouden pensioenfondsen slechts maximaal een 20-procentsdeelneming in een vastgoedfonds mogen hebben. Voorts dreigden er beperkingen te worden gesteld aan een (noodzakelijk) actief management van de vastgoedportefeuille. Deze beperkingen zijn nu van de baan. IVBN stelt tevreden vast dat vastgoedbeleggingen door pensioenfondsen tot de kernactiviteiten blijven behoren. Vanuit de pensioenwereld was breed protest aangetekend tegen de aanbevelingen van de commissie Staatsen. Door IVBN werd in brieven en tijdens een hoorzitting in april van dit jaar in de Tweede Kamer gesteld dat het rapport de beleggingsvrijheid van pensioenfondsen ernstig zou schaden. Hierdoor zou ook de vastgoedmarkt, waar de pensioenfondsen zeer belangrijke investeerders zijn, grote schade kunnen oplopen.Minister De Geus (SZW) stelde recent aan de Tweede Kamer voor het rapport Staatsen te gebruiken bij het opstellen van regels voor activiteiten van pensioenfondsen. De minister haakt hierbij aan op de discussie over goed bestuur bij pensioenfondsen (Pension Fund Governance). In 2007 vindt een evaluatie plaats over de zelfregulering.     

Reageer op dit artikel