nieuws

Uitbreiding raad van bestuur AM bekrachtigd

Geen categorie

De voorgenomen uitbreiding van de raad van bestuur van AM is gisteren tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders bekrachtigd.

Peter Noordanus, sinds januari 2004 interim-bestuursvoorzitter, is met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Peter Ruigrok en Jaap Gillis vervullen vanaf gisteren de functie van lid van de raad van bestuur. Per 1 juli aanstaande zal ook Coen Van Oostrom worden benoemd tot lid van dit bestuur.De nieuwe leden en de voorzitter zullen het volgende vaste jaarsalaris inclusief vakantiegeld ontvangen: •De heer Noordanus als voorzitter van de Raad van Bestuur: 373.000 euro •De heer Ruigrok als lid van de Raad van Bestuur en eerstverantwoordelijke voor de groepen AM Wonen en AM Grondbedrijf: 250.000 euro •De heer Van Oostrom als lid van de Raad van Bestuur en toekomstig eerstverantwoordelijke voor de groep AM Development: 250.000 euro •De heer Gillis als lid van de Raad van Bestuur en vice-voorzitter van de groep AM Development: 215.000 euro. De variabele beloning en een eventuele vergoeding bij beëindiging zijn, volgens AM, volledig in lijn met de ‘best practice’ bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. Dit betekent onder meer dat de jaarlijkse bonus maximaal het vaste jaarsalaris zal bedragen.Verder zal Hans van Veggel tot eind dit jaar deel uit blijven maken van het bestuur van AM.

Reageer op dit artikel