nieuws

tweevijfde bedrijventerreinen langs rijkswegen

Geen categorie

Twee op de vijf nieuwe bedrijventerreinen, die tot 2015 op de rol staan, zullen dicht langs de rijkswegen verrijzen.

Ruimtelijk onderzoeksbureau Nirov becijfert dit na onderzoek in het kader van de Nieuwe Kaart van Nederland.Op dit moment staan tot 2015 landelijk 717 nieuwe bedrijventerreinen op stapel. Bijna 42 procent van die plannen zijn gepland op een afstand van 500 meter of minder van een rijksweg. Het gaat daarbij voornamelijk om de grotere bedrijventerreinen: samen beslaan zij bijna 19.000 hectare, 60 procent van de totale geplande oppervlakte voor nieuwe kantoren en bedrijven, zo maakte het Nirov vrijdag bekend.’Deze cijfers geven aan dat het landschap langs de snelweg ook in de toekomst nog flink aan verandering onderhevig zal zijn’, aldus de onderzoekers. Eind februari nog waarschuwde directeur W. Derksen van het Ruimtelijk Planbureau voor de dreigende verrommeling van het landschap langs de rijkswegen door de monotone kantoren- en bedrijvenparken. Het planbureau pleitte bij die gelegenheid voor meer regie van het Rijk om wildgroei te voorkomen. Minister Dekker (VROM) geeft juist in haar Nota Ruimte gemeenten en provincies meer eigen verantwoordelijkheid op dit gebied. Ook krijgen bedrijventerreinen in bijvoorbeeld de Hoeksche Waard hierin de ruimte zich te ontwikkelen.

Reageer op dit artikel