nieuws

TweedeKamer-oppositie kraakt Nota Ruimte

Geen categorie

De Nota Ruimte van het kabinet over de toekomstige inrichting van Nederland stuit op forse kritiek van de grootste oppositiepartij PvdA.

‘Het Rijk trekt zijn handen af van het ruimtelijke beleid’, aldus fractiewoordvoerder Verdaas. GroenLinks spreekt van een ‘zwanenzwang van de ruimtelijke ordening’. Een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, CDA en D66 is echter positief. Coördinerend minister Dekker van VROM legt in de nota een grote verantwoordelijkheid bij provincies en gemeenten. De PvdA en Groenlinks veroordelen dit loslaten van de regierol door de rijksoverheid. ‘Je kunt de wereld niet maken. Maar het Rijk mag wel ambities hebben hoe een land eruit zou moeten zien’, aldus Verdaas. ‘Het kabinet verlaat de geroemde Nederlandse traditie van plannen en ordenen’, aldus GroenLinks-collega Duyvendak. SP-Tweede-Kamerlid van Velzen wordt ‘erg ongelukkig’ van de nota en vindt dat bijvoorbeeld Schiphol te veel groeimogelijkheden krijgt. Zo negatief als de linkse fracties zijn, zo positief is echter de VVD. Dekkers partijgenoot en fractiewoordvoerder Geluk spreekt van een helder stuk met een eenduidige visie, met een terechte veel grotere verantwoordelijkheid voor provincies en gemeenten. CDA-collega Van Bochove is gematigd positief. De Tweede-Kamerfractie van D66 is blij dat het ruimtelijk beleid nu ‘integraler’ dan voorheen wordt uitgestippeld. Kritiek heeft D66 onder meer op het ‘volbouwen’ van de Hoeksche Waard. De ChristenUnie wil duidelijker randvoorwaarden van de centrale overheid. De regie lager neerleggen kan wel, maar in een druk en dichtbevolkt land als Nederland niet zonder duidelijke kwaliteitseisen. De SGP bestempelt de nota tot ‘een typisch randstedelijk product’.

Reageer op dit artikel