nieuws

Tweede Kamer onderzoekt functioneren corporaties

Geen categorie

De Tweede Kamer begint een onderzoek naar het functioneren van woningcorporaties.

De volksvertegenwoordiging vindt de woningbouw en de aanpak van achterstandswijken tegenvallen. Nieuwe wetgeving is al in de maak.Het onderzoek is een initiatief van de Kamerleden Van Bochove (CDA) en Depla (PvdA). De parlementariërs signaleren een moeizame communicatie tussen gemeenten en corporaties over de wijkaanpak. Van Bochove en Depla willen ook bewoners meer invloed geven in het corporatiebeleid. Slecht presterende corporaties moeten van de Kamerleden publiekelijk onder de aandacht worden gebracht.Voorzitter Willem van Leeuwen van de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes meent dat de kritiek van de Kamerleden een vertekend beeld geeft. ‘Vertragingen in het besluitvormingsproces bij bouw of renovatie zijn dan eens de schuld van de lokale overheid en dan weer van de corporaties. Ik pleit voor een mediator, bijvoorbeeld de provincie die knopen doorhakt.’ Volgens Van Leeuwen hebben corporaties een communicatieprobleem omdat ze onvoldoende reageren op de verwachtingen van belangenhouders. ‘We maken onvoldoende duidelijk wat de (on)mogelijkheden zijn.’ Hij is voor inspraak van bewoners bij beslissingen die hen direct aangaan. ‘Bewoners hoeven niet mee te praten over een fusie, wel over de bereikbaarheid van een corporatie na een fusie’, zegt Van Leeuwen. Aedes is voor een transparante prestatiemeting van corporaties. ‘Daarover treden we graag met de beleidsmakers in overleg.’     

Reageer op dit artikel