nieuws

Toezichthouder corporaties wil betere informatie

Geen categorie

De woningcorporaties komen volgens hun toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting niet altijd met de gewenste cijfers op tafel.

Het CFV gaat dit jaar voorstellen uitwerken en deze aan de minister van VROM voorleggen. Dat meldt Cobouw. De toezichthouder wil van minister Dekker de bevoegdheid krijgen zelf de benodigde informatie te benoemen en bij de corporaties op te vragen. Onder de huidige regelgeving is dat niet mogelijk. Het CFV is al sinds de oprichting in 1998 ontevreden over de informatievoorziening en kaart het onderwerp jaarlijks aan. ‘Helaas moet het fonds constateren dat het tempo van de verbetering niet zo hoog is als gewenst’, stelt het CFV in zijn laatste jaarverslag over de wijze waarop corporaties gegevens verstrekken over hun financiële situatie.

Reageer op dit artikel