nieuws

‘te veel woningbouw in groene hart’

Geen categorie

De overheid laat te veel woningen bouwen in het Groene Hart.

Dat blijkt uit een rapportage van RIGO Research en advies, die is opgesteld in opdracht van Milieudefensie. Op het moment hebben het kabinet en de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland plannen voor de bouw van 35.700 woningen in de komende vijftien jaar. RIGO Research en advies stelt dat de overheden zich daarmee niet houden aan de Nota Ruimte. Dit document schrijft voor dat de gemeenten in het groene gebied in het centrum van de Randstad alleen huizen mogen bouwen voor de eigen bevolkingsaanwas. De onderzoekers stellen dat op basis van deze regel maximaal 28.000 woningen gebouwd mogen worden in het Groene Hart, 20 procent minder dan in de plannen van de overheid. Rigo Research en advies heeft ook kritiek op de bouwpraktijk. De gemeenten zouden verkeerde keuzes maken doordat ze vaak eensgezinswoningen laten bouwen in het groene buitengebied, terwijl de komende jaren juist steeds meer behoefte ontstaat aan woningen voor ouderen in de buurt van de dorpskernen met voorzieningen op loopafstand. De belangenorganisatie grijpt de onderzoeksresultaten aan om bij de Tweede Kamer te pleiten voor aanpassingen van de Nota Ruimte.

Reageer op dit artikel