nieuws

steden pleiten voor business improvement districts

Geen categorie

Zes Nederlandse steden (Alkmaar, Den Haag, Haarlem, Leiden, Rotterdam en Wageningen) willen Business Improvement Ditricts (BID’s).

Hiermee kunnen in binnensteden, winkelgebieden en op bedrijventerreinen actuele problemen, zoals veiligheid, leegstand en een verminderde aantrekkingskracht, worden bestreden. Het bedrijfsleven moet verplicht meebetalen. Ook de traditionele ‘meelifters’ (freeriders) moeten in dit systeem dus meebetalen. Het lokale bedrijfsleven bepaalt door een stemming of de BID doorgaat en waaraan de gelden worden besteed. Echter, binnen de huidige wetgeving is een BID niet mogelijk. Daarom doet het Platform Binnenstadsmanagement namens de betrokken steden het verzoek aan staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken om namens het kabinet nog binnen de huidige kabinetsperiode de vereiste wettelijke maatregelen te nemen om BID-pilots mogelijk te maken.In het buitenland is al veel ervaring opgedaan met de BID’s. Ook in Nederland is in veel steden interesse voor een dergelijke aanpak. De zes genoemde steden willen als eerste beginnen met BID’s. Vooruitlopend op de introductie van BID’s wil wethouder Van Sluis in Rotterdam 2,4 miljoen euro reserveren voor een ondernemersfonds. Ook in Leiden zijn al succesvolle ervaringen opgedaan met een dergelijk fonds, waarbij de gelden worden geïnvesteerd in gebiedsverbetering voor en door ondernemers. Op termijn zal dit fonds moeten overgaan in een ‘echte’ BID. Ook vele andere van de 54 bij het Platform Binnenstadsmanagement aangesloten steden hebben aangegeven met BID’s te willen beginnen.

Reageer op dit artikel