nieuws

SER wil afstemming ruimtelijke ordening gemeenten

Geen categorie

Gemeenten moeten beter samenwerken op het gebied van ruimtelijke ordening.

Daarnaast blijven er zaken die op nationaal of provinciaal niveau moeten worden afgewogen. Dat stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in een ontwerpadvies over de Nota Ruimte aan de regering. Het ontwerpadvies zal in een openbare raadsvergadering op 18 juni worden besproken.De SER meent dat de Nota Ruimte de decentralisatie zo stevig aanzet dat het regionale niveau dreigt te worden gepasseerd. Het adviesorgaan van de regering vindt onder andere dat een gemeente niet buiten de bebouwde kom zou mogen bouwen zonder voorafgaande afstemming met buurgemeenten. Het ontwerpadvies vraagt nadrukkelijk aandacht voor de revitalisering en herstructurering van woon- en werkgebieden. ‘Daarvoor is het nodig dat gemeenten beter geprikkeld worden om de mogelijkheden van het bestaande stedelijke gebied zo goed mogelijk te benutten, in plaats van direct te mikken op nieuwbouw in de open ruimte’, aldus de SER.

Reageer op dit artikel