nieuws

scp: positie jongeren op woningmarkt moeilijk

Geen categorie

De twee miljoen jongeren tussen de negentien en 28 jaar hebben het moeilijk op de Nederlandse woningmarkt.

De helft van hen valt in de laagste inkomenscategorie. Van de zelfstandig wonenden heeft ongeveer de helft een sociale huurwoning, de overigen moeten een beroep doen op de gemiddeld duurdere particuliere huursector en de kamerverhuur. De wachttijden voor een huurwoning in de sociale sector zijn lang. Dat zijn enkele bevindingen van Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij schreef voor corporatiekoepel Aedes een essay over de woonwensen van jongeren. Zijn essay staat centraal op het Aedes-Forum Jong Wonen, dat op 10 mei in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam plaatsvindt. Van de bijna twee miljoen jongeren tussen negentien en 28 jaar woont 40 procent zelfstandig en 12 procent in een studentenflat, op een kamer of in onderhuur. Van de jongeren die nog thuis wonen, wil 40 procent binnen twee jaar op zichzelf wonen. Hoewel corporaties nieuwe betaalbare woonconcepten voor jongeren hebben ontwikkeld, is dat lang niet voldoende. Er moeten veel meer containerwoningen, woonruimten boven winkels, en verbouwde kantoren komen. De Haagse woningcorporatie Vestia herkent de problematiek. In de Haagse regio wachten 25.000 jongeren onder de 27 op een betaalbare huurwoning. De wachttijd bedraagt vaak twee tot drie jaar. Het nieuwe huurbeleid maakt goedkoop bouwen voor jongeren volgens Vestia nog lastiger. Voortaan mag de maximale huur alleen nog op basis van de WOZ-waarde van de woning worden berekend. Terwijl eerder de omgeving en het woningtype de hoogte van de huur bepaalde. De bouw van mobiele studentenwoningen in de Scheveningse haven is om die reden afgeblazen. Door de lage WOZ-waarde van deze woningen kan Vestia niet voldoende huur vragen om uit de kosten te komen.Van particuliere verhuurders hoeven Haagse jongeren ook geen heil te verwachten. De gemeente Den Haag maakte eergisteren bekend, dat de huurprijs bij driekwart van deze woningen te hoog ligt. Het ging om 300 huurwoningen die werden gecontroleerd door het Huurteam.

Reageer op dit artikel