nieuws

Samenwerking Portaal en Staedion van de baan

Geen categorie

De besprekingen over een samenwerking tussen de Baarnse woningcorporatie Portaal en de Haagse woningcorporatie Staedion (36.

00 woningen) zijn door Portaal (56.000 woningen) voor onbepaalde tijd opgeschort. Staedion gaat ervan uit dat de samenwerking van de baan is, zo laat een woordvoerster weten.Woningcorporatie Portaal meldt dat de organisatie de komende tijd de ‘prioriteit legt bij de uitvoering en verbetering van zijn operationele processen’. Als de samenwerking op een fusie zou zijn uitgelopen, was de grootste woningcorporatie van Nederland ontstaan.Een bestuurscrisis waarbij vier regiodirecteuren van woningcorporatie Portaal het vertrouwen in topman Anton van Usen dreigden op te zeggen, lijkt bezworen. Op de oorzaak van de ‘verschillen van inzicht’ wil Portaal niet ingaan.In het weekend van 18 en 19 september heeft de raad van commissarissen van Portaal gesproken met de raad van bestuur, de directeuren en een delegatie van de ondernemingsraad. Besloten is dat Van Usen een medebestuurder krijgt die de dagelijkse bedrijfsvoering onder zijn of haar verantwoordelijkheid krijgt. Van Usen gaat zich richten op vernieuwing, externe relaties en het toezien op deelnemingen.     

Reageer op dit artikel