nieuws

samenwerking jaarbeurs en living city

Geen categorie

Jaarbeurs en Living City Property Performance zullen de komende jaren intensief gaan samenwerken.

De twee partijen hebben de handen ineen geslagen voor de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein-Noord en het Beatrixgebouw in Utrecht. Living City Property Performance is de onderneming die Joop van den Ende heeft opgericht met vastgoedentrepreneur Hans van Tartwijk. Het ontwikkelingsplan rond de Jaarbeurs in Utrecht is een van de eerste concrete projecten van de nieuwe onderneming, die zich vooral richt op de integrale ontwikkeling van vastgoedlocaties rond theaters in steden.Het gebied rond de Jaarbeurs in Utrecht zal een uitgebreide gedaanteverwisseling ondergaan. De komende jaren zal er, in samenwerking met de gemeente, worden gewerkt aan een nieuwe invulling. Inzet van de planvorming is de ontwikkeling van een levendig, openbaar toegankelijk gebied. Voor deze herontwikkeling heeft de Jaarbeurs het in entertainment-omgevingen gespecialiseerde Living City Property Performance in de arm genomen. Samen met dit bedrijf zal de Jaarbeurs een programma opstellen voor de herontwikkeling. Uitgangspunt van de plannen is om een theater met 1800 stoelen te ontwikkelen, aangevuld met diverse voorzieningen voor kunst, cultuur, leisure en entertainment, alsmede voorzieningen voor wonen en werken. Op het direct aangrenzende terrein moeten verder ook een megabioscoop, een casino en een hotel een plaats gaan krijgen, een ontwikkeling die door derden wordt gerealiseerd. Het Beatrixgebouw zal worden herontwikkeld tot een spectaculaire, multifunctionele bestemming voor de stad Utrecht. De beoogde projecten zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de positie van de Jaarbeurs als toonaangevende beurs- en congresbestemming.De herontwikkeling van de Jaarbeurslocatie past naadloos in het concept dat Joop van den Ende en Hans van Tartwijk voor ogen hadden bij de opzet van Living City Property Performance. In de onderneming brengt Joop van den Ende zijn kennis van en ervaring met de ontwikkeling van theaters in Europa. Hans van Tartwijk is als een van de partners van Trimp & Van Tartwijk Property Development al vele jaren actief in vastgoedontwikkeling.

Reageer op dit artikel