nieuws

ruim 3 miljard voor aanpak landelijk gebied

Geen categorie

Op maandag 18 december ondertekenen minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de gedeputeerden van de provincies in Groenekan twaalf bestuursovereenkomsten tussen Rijk en provincies voor investeringen op het platteland.

Het Rijk (LNV, VROM, V&W, OCW) heeft 3,2 miljard euro uit verschillende regelingen bij elkaar gebracht in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), dat een looptijd heeft van zeven jaar (tot en met 2013). Provincies krijgen de regie over de inzet van het geld en daarmee de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur of kavelruil. Provincies werken daarbij intensief samen met onder meer gemeenten en waterschappen. Het ILG is niet alleen een financiële operatie, maar tegelijkertijd een van de omvangrijkste decentralisatieprocessen van de afgelopen jaren. Met als achterliggend doel: gebieden centraal te stellen en sneller zichtbare resultaten te boeken in het landelijke gebied.

Reageer op dit artikel