nieuws

rijksoverheid heeft meer vakinhoud nodig

Geen categorie

Binnen de overheid is de vakinhoud op het brede vlak van architectuur en ruimtelijke inrichting ondergeschikt geraakt aan het proces.

Financiële en juridische sturing is dominant. ‘Stimuleer de inhoudelijke expertise binnen de overheid’, is één van de negen aanbevelingen uit ‘A2008+, het Advies over het architectuurbeleid na 2008’, dat Rijksbouwmeester Mels Crouwel namens het College van Rijksadviseurs op maandag 19 juni heeft aangeboden aan Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur. Dit advies levert de basis voor een nieuwe Nota van het Rijk over architectuurbeleid. Het gebrek aan expertise gaat volgens het College van Rijksadviseurs ten koste van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap. Ook is het een rem op de ontwikkeling van een duidelijke visie op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het College van Rijksadviseurs roept daarom op tot een versterking van de vakinhoud, zowel op Rijksniveau als op het niveau van provincies en gemeenten. Het College wil naar de ambitie van een trefzeker, zorgvuldig en gewetensvol vormgegeven Nederland. ‘Want hoe kun je in een land waarin elke vierkante kilometer gepland en aangelegd is niet geloven in de maakbaarheid? Planologie is onze cultuur en ontwerpen zit ons in de genen!’

Reageer op dit artikel