nieuws

rijk wil oude landschappen beschermen

Geen categorie

De rijksoverheid wil tien procent van het cultuurlandschap als historisch monument beschermen.

Dat zegt de nieuwe directeur van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), Kees de Ruiter, in een interview met het tijdschrift Oog voor Welstand. Tot dusverre is nog geen enkel landschap monumentaal beschermd. De RACM is ontstaan na een recente fusie van de Rijksdiensten voor Monumentenzorg en Oudheidkundig Bodemonderzoek. Op grond van de Natuurbeschermingswet is het mogelijk om ‘beschermde landschapsgezichten’ aan te wijzen waarvan het gebruik beperkt wordt (net als bij beschermde monumentale stads- en dorpsgezichten) vanwege het cultuurhistorische belang.

Reageer op dit artikel