nieuws

rendement niet beïnvloed door renteontwikkeling

Geen categorie

Terwijl de rente in het eerste kwartaal van dit jaar een lichte stijging vertoonde, zijn de yields op kantoren en woningen gelijk gebleven.

De yields op winkels en bedrijfsruimten zijn licht gedaald. Hierdoor is de waarde van het vastgoed in het eerste kwartaal verder gestegen. Dit is bekendgemaakt door de ROZ, die samen met de Investment Property Databank de vastgoedindex voor institutionele beleggers berekent.Op jaarbasis is het beeld voor de waardegroei per sector wisselend: Het twaalfmaandsgemiddelde tot en met het eerste kwartaal komt voor woningen uit op 6,3 procent, voor winkels op 6,8 procent en voor kantoren op 0,9 procent.Het nettohuurrendement op jaarbasis was voor woningen 4,3 procent, voor winkels 7,2 procent en voor kantoren 6,8 procent. De lage nettohuurrendementen voor woningen worden verklaard door het zogenaamde uitpondeffect, dat wil zeggen, het realiseren van vermogenswinst door wooneenheden te verkopen bij leegkomen of te verkopen aan zittende huurders.De aanvangsrendementen daalden gemiddeld met 0,1 procent, wat bij woningen met lage aanvangsrendementen een groter effect heeft dan bij commercieel onroerend goed. De groei van de markthuur bedraagt op jaarbasis voor woningen 1,9 procent, voor winkels 1,5 procent en voor kantoren 0,3 procent.De ROZ/IPD kwartaalindex is in het eerste kwartaal gebaseerd op 24 procent werkelijke waarnemingen die doorvertaald zijn naar de rest van de databank. Het betreft daardoor een schattingsindex die ieder jaar aan het eind wordt afgestemd met de jaarindex.

Reageer op dit artikel