nieuws

recherche zuivert uwv-medewerkers

Geen categorie

De plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie te Amsterdam heeft op basis van een feitenonderzoek van de Rijksrecherche Thom Dijksman, Pieter Cloo en Theo Franssen volledig gezuiverd in de zogenoemde UWV-affaire.

De conclusies zijn geheel overgenomen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus. Die heeft dat ook in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Voor de voorzitter van de raad van bestuur van UWV, dr. J.M. Linthorst zijn de bevindingen van de Rijksrecherche het sluitstuk van een langdurige affaire. ?De raad van bestuur heeft steeds het volste vertrouwen gehad in de uitkomst van het onderzoek. Met de reactie van de plaatsvervangende hoofdofficier is wat ons betreft deze affaire afgesloten.’ Het onderzoek van de Rijksrecherche werd ingesteld op verzoek van de raad van bestuur van UWV. Reden was een aantal beschuldigingen aan het adres van Dijksman, Cloo en Franssen die waren geuit door het ontslagen hoofd facilitair en inkoop van UWV, De Jonge. Vice-voorzitter Pieter Cloo van UWV, medebestuurslid Theo Franssen en vastgoedadviseur van de raad van bestuur Thom Dijksman zouden zich volgens De Jonge schuldig gemaakt hebben aan malversaties bij het aanhuren door UWV van het huidige hoofdkantoor La Guardia Plaza in Amsterdam.Het onderzoek van de Rijksrecherche richtte zich op vier punten:- de veronderstelde 2,4 miljoen cash deposits;- de veronderstelde verdwijning van 18 miljoen euro;- de veronderstelde aanwending van ?verdwenen’ geld door een lid van de raad van bestuur voor onroerend goed in Spanje;- en de veronderstelde belangenverstrengeling bij de organisatie van de huisvesting van de UWV.Hoofdofficier Goossens heeft nu laten weten dat ?uit dit vervolgonderzoek (-) niets is gebleken van feiten en omstandigheden waaruit de verdenking van strafbare feiten ontstaat.’Of de drie valselijk beschuldigden stappen gaan ondernemen tegen De Jonge, is niet zeker. Twee van de drie zouden dat wel degelijk overwegen. Tegenover Vastgoedmarkt verklaarde een van de drie de zaak te willen laten rusten. ?Ik ben blij dat nu voor iedereen duidelijk naar buiten is gebracht dat wij valselijk zijn beschuldigd. Maar als ik een procedure zou starten, wordt dat een langlopende zaak. Onze naam is gezuiverd en daar wil ik het bij laten. Maar het is wel allemaal erg vervelend geweest. Voor mijzelf, voor UWV en niet in het minst voor mijn gezin en mijn relaties.’

Reageer op dit artikel