nieuws

raad van state kritisch over luchtwet

Geen categorie

De Raad van State is kritisch over de nieuwe luchtwet van staatssecretaris Van Geel (Milieu).

Zijn wet moet de bouw van kleinere woningbouwprojecten, bedrijventerreinen en spitsstroken mogelijk maken. Volgens het hoogste rechtscollege is het risico echter groot dat niet wordt voldaan aan de Europese regels en aanscherpingen nodig zijn. Ook heeft de Raad van State twijfels over de systematiek om op de ene plaats vervuiling toe te staan die elders wordt gecompenseerd.Juist gisteren bereikte het Europees Parlement een akkoord over schonere lucht in Europa. Het EP heeft bepaald dat de normen voor fijn stof nog strenger worden. Daar staat tegenover dat zeezout en woestijnzand niet langer meetellen als fijn stof. Dat compromis voorkomt dat bouwprojecten worden stilgelegd. De richtlijnen treden pas in 2010 in werking.Staatssecretaris Van Geel liet weten de aanbevelingen van de Raad van State over te nemen. Hij erkent dat de Raad kritisch is, maar benadrukt dat het overgrote deel van de projecten kan doorgaan. ‘Het gaat dan vooral om projecten die de luchtkwaliteit niet of nauwelijks verslechteren. Zo kan een woningbouwproject van 2000 woningen gewoon doorgaan. Er blijven nog zo’n 300 projecten over die de lucht wel verslechteren. Hier zullen luchtverbeterende maatregelen moeten worden genomen’, aldus Van Geel.

Reageer op dit artikel