nieuws

Projectontwikkelaar krijgt zicht op bodemvervuiling

Geen categorie

Nog dit jaar zullen bij de grote gemeenten en provincies kaarten en lijsten beschikbaar zijn met daarop alle van bodemvervuiling verdachte locaties per gebied.

Dat meldt het ministerie van VROM. Door het overzicht zijn projectontwikkelaars, bouwbedrijven en overheden veel beter in staat om te anticiperen op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. In 2005 komt er een landelijke internetsite waarop de bekende informatie over alle verdachte locaties zal worden vermeld.Het aantal van bodemvervuiling verdachte locaties is in Nederland sinds 1997 verdubbeld tot 600.000. Dat heeft recent onderzoek van provincies en gemeenten in opdracht van het ministerie van VROM uitgewezen.De onderzoekers hebben gekeken op welke plaatsen ‘risicobedrijven’ hebben gestaan. De komende jaren wordt onderzocht of er op die plaatsen ook daadwerkelijk sprake is van een verontreiniging. VROM verwacht dat uiteindelijk zo’n 10 procent van de verdachte locaties daadwerkelijk moet worden gesaneerd. Dat getal is ongeveer gelijk aan het aantal van ongeveer 60.000 te saneren locaties, die de laatste inventarisatie van 1997 opleverde. Dat het aantal verwachte saneringen niet toeneemt, komt volgens het ministerie doordat tegenwoordig eerst wordt gekeken naar de functie van een terrein, voordat wordt bepaald of en hoe er moet worden gesaneerd. Het ministerie van VROM heeft als doel om de bodemverontreinigingen in Nederland voor 2030 onder controle te hebben. De totale kosten van de saneringen bedragen ongeveer 20 miljard euro.

Reageer op dit artikel