nieuws

presentatie kritische bundel woningmarkt

Geen categorie

Directeur D.J. Kraan va

de Wim Drees Stichting voor openbare financiën overhandigt vandaag de bundel In Holland staat een huis aan minister Pieter Winsemius van VROM. De bundel bevat kritische visies van toonaangevende deskundigen en voorstellen voor de noodzakelijke hervorming van het woningmarktbeleid in de komende kabinetsperiode. Volgens de auteurs is er geen samenhangende beleidsagenda en zijn er geen grote hervormingen doorgevoerd zoals op andere beleidsterreinen. De aangesneden onderwerpen zijn onder meer: het taboe van de fiscale behandeling van de eigen woning, het feit dat sommige mensen met bovenmodale inkomens in goedkope huurwoningen wonen. Ook wordt het gegeven dat mensen met submodale inkomens met huursubsidie in duurdere huurwoningen leven, aan de kaak gesteld.

Reageer op dit artikel