nieuws

pps bij rijkshuisvesting structureel onderdeel

Geen categorie

De toepassing van de aanbestedingsvorm publiek-private samenwerking (PPS) bij rijkshuisvesting heeft in 2005 definitief vorm gekregen.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage PPS voor het jaar 2005 die begin juli is toegestuurd aan de Tweede Kamer. De Rijksgebouwendienst (RGD) heeft in 2005 tien haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Bovendien zijn er vier concrete aanbestedingen gedaan. Hiermee is de PPS een structureel onderdeel gaan uit maken van de aanbestedingsvormen die de RGD haar klanten aanbiedt. Het ministerie van Financiën heeft onlangs besloten om na zeven jaar het Kenniscentrum PPS als zelfstandige eenheid binnen het ministerie op te heffen en verder te gaan als de afdeling PPS & Assetmanagement. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van PPS bij rijkshuisvesting komt door het besluit nog meer dan voorheen bij de Rijksgebouwendienst te liggen. Het rapport levert ook een aantal aanbevelingen op. De transactiekosten blijven een aandachtspunt. De Rijksgebouwendienst stelt op dit moment bijvoorbeeld modeldocumenten op, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de opgedane ervaring. De model DBFMO-overeenkomst RGD is onlangs gepresenteerd. Ook heeft minister Dekker van VROM onlangs besloten een ontwerpvergoeding uit te keren aan alle consortia die afvallen in de laatste fase van een PPS-aanbesteding. Onlangs heeft binnen een PPS-aanbesteding de eerste selectie plaatsgevonden voor een belastingkantoor in Doetinchem. In de tweede helft van 2006 vinden de aankondigingen plaats van een detentiecentrum in Rotterdam. De aankondiging voor de gezamenlijke huisvesting van de Belastingdienst en de Informatie Beheergroep in Groningen wordt later dit jaar verwacht.

Reageer op dit artikel