nieuws

pleidooi voor nieuwe rijksadviseur detailhandel

Geen categorie

Baptist Brayé, directeur van Locatus, heeft een warm pleidooi gehouden voor het verbreden van het College van Rijksadviseurs met een Rijksadviseur Detailhandel’.

Brayé kwam met zijn pleidooi tijdens een discussiemiddag Winkelplanning Nederland, geïnitieerd door ING Real Estate, Ruimtelijk Planbureau, Locatus en Management Producties.Het Rijk heeft op het gebied van winkelplanning veel bevoegdheden uit handen gegeven aan gemeenten en provincies, zonder daar evenwel een heldere visie, middelen of een instrumentarium bij aan te reiken. Op dit moment is het leidende motto in de Nota Ruimte ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’, en feitelijk is de enige planologische richtlijn daarin het credo ‘elk bedrijf op de juiste plek’. Met zo’n multi-interpreteerbaar uitgangspunt reduceer je ontwikkelingsplanologie tot gelegenheidsplanologie, aldus Brayé. ‘Natuurlijk past het om te kijken naar specifiek lokale omstandigheden, maar wat nu maatwerk genoemd wordt, is in de praktijk gewoon willekeur.’ Het ontbreekt gemeenten en provincies naar het oordeel van Brayé nu ook aan een toetsingskader om de wenselijkheid of de duurzaamheid van nieuwe detailhandelinitiatieven aan af te meten en het leidt ook tot rechtsongelijkheid. Wat een ondernemer in de ene gemeente of provincie mag, wordt nu elders niet toegestaan.Het college van rijksadviseurs, dat begin vorig jaar in het leven is geroepen om de verkokering van de inrichting van Nederland tegen te gaan, bestaat uit vier deskundigen op het gebied van architectuur (rijksbouwmeester Mels Crouwel), landschap (Dirk Sijmons), infrastructuur (Jan Brouwer) en cultureel erfgoed (Fons Asselbergs). In een recent advies aan de staatssecretaris van Cultuur bepleiten de rijksadviseurs meer duidelijkheid over de rol van het Rijk: ‘Rijk spreek je uit!’. De adviseurs pleiten ook voor een herwaardering van vakkennis. ‘Hoe kun je in een land waarin elke vierkante kilometer gepland en aangelegd is, niet geloven in de maakbaarheid?’ Deze uitspraken van het college inspireerde Brayé tot zijn oproep. ‘Toegang tot voorzieningen is immers een planologische randvoorwaarde. Dat maakt winkelplanning ook tot een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een taakveld dat binnen dit college niet zou mogen ontbreken. Gedecentraliseerde winkelplanning is prima, maar dan wel vanuit een landelijk gedragen visie’, vindt Brayé. Een Rijksadviseur Detailhandel zou daar een herkenbaar baken in kunnen zijn.

Reageer op dit artikel