nieuws

pleidooi voor goedkoper gemeenschappelijk bouwen

Geen categorie

Bewoners die gezamenlijk hun woningen (laten) bouwen, zijn 25 tot 40 procent goedkoper af dan kopers van traditioneel ontwikkelde nieuwbouwhuizen.

Dat blijkt uit een advies dat de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) vandaag overhandigt aan minister Dekker (VROM).Volgens de SEV is zulk collectief particulier opdrachtgeverschap een van de ‘kansen’ om de vastgelopen woningmarkt van het slot te halen voor vooral starters, ouderen en lagere en middeninkomens. Zo zijn door een kopersvereniging in het Brabantse Casteren ruime eengezinswoningen ontwikkeld voor zeer betaalbare prijzen van rond 120.000 euro. Bij oplevering bleek de markt 70.000 euro meer voor de huizen over te hebben, aldus het advies, getiteld ‘Bewoners aan zet, vijf jaar experimenten met particulier opdrachtgeverschap’. De onafhankelijke stichting pleit daarom voor de oprichting van een ontwikkelfonds Particuliere Bouw dat startkredieten voor genoemde doelgroepen verstrekt. Daarmee kan grond worden aangekocht en de eerste plankosten worden betaald. De SEV roept minister Dekker verder op steun te geven aan een campagne onder gemeenten. Zij bepalen immers de bestemming van grond, bouwlocaties, de prijs van kavels en met welke partijen zij om de tafel zitten. Binnen gemeenten bestaat echter veel weerstand tegen individuele particuliere bouw, die lelijk en chaotisch (‘Belgische toestanden’) zou zijn. Collectieve bouw zou complex en tijdrovend zijn.

Reageer op dit artikel